Κυριακή 21 Αυγούστου 2016

ΑΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

H θαλαμηγός του έλληνος μεγιστάνος ελικνίζετο εντός του νησιωτικού λιμένος. Αγαθοί νησιώται συνωθούντο φωνασκούνττες και θαυμάζοντες το υπερμέγεθες σκάφος και την εκ πάλγου καλλονής νεαράν σύζυγον του υπεργήρου εφοπλιστού και αριστεύσαντος εν τας επιχειρήσεις (μπίζνας) εν γένει.

"Πόσο ενοχλητικοί αυτοί οι άνθρωποι", ηκούσθη ελαφρώς στενάζουσα η οψίμως εγερθείσα (11 π.μ.) τελειόφοιτος του Λυκείου Ταμπουρίων και πάλαι ποτέ Αστήρ της Ελλάδος (Σταρ Ελλάς) εις διαγωνισμόν τηλεοπτικού διαύλου υπό την επωνυμίαν Κεραία. Ο ώριμος ανήρ την εκοίταξεν, εθώπευσεν μάλλον μετά των οφθαλμών αυτού.

- Λάουρα, μην γίνεσαι αλαζών. Ακόμη και άνθρωποι απλοί, μηδέποτε αριστεύσαντες, έχουν το δικαίωμα να χαρούν , επ΄ ολίγον, την επιτυχίαν ημών.

Η τριακονταετής κυρία εφοπλιστού έφριξεν εις το άκουσμαν πολλών αγνώστων λέξεων και γραμματικών τύπων, ενθυμουμένη την αθλίαν φιλόλογον της Γ΄ Λυκείου, την αιτίαν της αποτυχίας αποκτήσεως του πολυποθήτου απολυτηρίου Λυκείου. Προσεποιήθη, βεβαίως, ότι κατενόησεν άπαντα τα λεχθέντα υπό του υπεργήρου και υπερβάρου συζύγου της. Ο καλλιτεχνικός πράκτωρ (μάνατζερ) που είχε μεσιτεύσει δια την επικοινωνίαν (κονέ) με τον εφοπλιστήν προ τριετίας της είχεν επισημάνει την ανάγκην επιδείξεως ανωτέρου πνευματικού επιπέδου "Αν θέλεις να τον τυλίξεις τον παππού", όπως σοφώς της ετόνισεν κατ΄ιδίαν ο αριστεύσας εις τας δημοσίας (και ιδιωτικάς) σχέσεις..

- Άριστα είπας, είπεν πιθηκίζουσα επιτυχώς μία εκ των φράσεων που ο πράκτωρ της είχεν διδάξει εις τας πολυώρους εκπαιδευτικάς συναντήσεις των.

Άριστα. Ακριβώς.